COMMUNICATOR, INSPIRATOR EN ROTTERDAMMER. Dat is Monica Botter ten voeten uit. Ze stimuleert, motiveert en - waar nodig - confronteert met maar één doel voor ogen: mensen van hoog tot laag - en daarmee organisaties - in beweging brengen. Dat is haar handelsmerk, de essentie van communicatie. Daar waar een nieuwe of andere richting nodig is, is Monica op haar best. Dienstverleners genieten haar voorkeur omdat juist daar de mensen op de werkvloer dagelijks het verschil moeten zien te maken. Als interim communicatiemanager daagt ze uit om nieuwe wegen in te slaan, te excelleren en vooral door te zetten. Een geleidelijk proces hoef je niet te verwachten. Consolideren evenmin. Waar Monica komt, bruist het. Eerlijk en open in het contact moedigt ze anderen aan de sprong met haar te maken en dieper te gaan. Dat geeft energie, biedt nieuwe kansen, stimuleert de creativiteit en creëert kaders voor succes. De lat ligt hoog. Het plan is ambitieus, de strategie is verrassend en doordacht, de uitvoering is pragmatisch. Want het gaat om het effect. Niet zelden jarenlang.